pcb sanering hus

PCB sanering

PCB är ett miljögift för människor och djur

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett miljögift som finns främst i fogmassor, isolerrutor och golvmassor. Ämnet tas lätt upp av levande organismer och kan ge skadliga effekter hos både djur och människor på fortplantningsförmåga, nervsystem och immunförsvar mm.

PCB har fått en storskalig spridning i miljön bland annat via läckage från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial.

  • Vi hjälper dig att bli PCB-fri

Professionell PCB sanering

Alla som äger en byggnad som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956-1973 berörs av reglerna om inventering och sanering av PCB. Det gäller byggnader som till exempel hyres- och bostadsrättshus, offentliga lokaler och samlings-, kontors- och industrilokaler.

I industribyggnader uppförda eller renoverade åren 1956-1973 skulle PCB saneras senast 30 juni 2013. Detta datum blev sedan framskjutet till 30 juni 2016. Samma tidpunkt gäller för andra byggnader och anläggningar uppförda eller renoverade åren 1970-1973 och för fog- och golvmassor som använts inomhus.

  • Saneringsföretag som anlitas ska ha dokumenterad kunskap och erfarenhet från PCB-sanering.

Professionell utrustning för att sanera PCB

  • Vi på Industrisanering har både erfarenhet, kvalitetstänkande, personal och utrustning för att hjälpa dig sanera PCB.
  • Kontakta oss så går vi igenom hur det ska utföras.

Kontakta oss