klottersanering med bra klotterborttagningsmedel

Sanera klotter

Klottersanering som är effektiv och skonsam

Klotter är ett växande problem för många fastighetsägare. Vi erbjuder ett flertal metoder vid klottersanering, bland annat vår patenterade ”mjukblästermetod”. Det är en metod som effektivt tar bort klottret, men samtidigt så skonsam att fasaden bibehåller sitt ursprungliga skick. Metoden är även skonsam mot miljön eftersom vi enbart använder rent trädgårdskalk.

  • Många klottersaneringsmetoder går hårt åt fasaden. Vår mjukblästermetod är mycket skonsam och miljövänlig.

Anlita oss för klottersanering

Ett första intryck av en villa, ett hyreshus eller industribyggnad är fasaden. Många års inverkan av bilavgaser, luftföroreningar, mossa, väder och vind kan ha satt sina spår. En fackmannamässigt utförd rengöring kan lyfta det första intrycket avsevärt.

  • Vi utför även färgborttagning på fasader inför ommålning.

Kort information om

Förebyggande klotterskydd.

Låt oss även hjälpa dig med förebyggande klotterskydd, i form av en transparent film, som gör fasaden lättare att rengöra. Filmen är också utmärkt för fastigheter i utsatta miljöer (bilavgaser och andra luftföroreningar).

  • Kontakta oss för mer information för att förebygga klottersanering på ett effektivt sätt.

Innan klottersanering

Förebygg klottersanering

Det finns flera åtgärder som fastighetsägare kan göra  för att skydda och förhindra klotter på sina byggnader. Här är några exempel.

Tänk på att du kan kombinera olika åtgärder, det kan vara effektiv för att minska klotter på din fastighet eller byggnad.

  • Användning av speciella ytbehandlingar kan göra det svårare för färgen att fästa på ytan.

  • Vissa fastighetsägare väljer att använda kamouflagefärger för att dölja klotter eller för att göra klotter mindre synligt.

  • En god belysning kan avskräcka klottrare från att agera på platser där de kan bli synliga. Även övervakningskameror kan fungera som avskräckande medel.
  • På vissa platser kan stängsel, taggtråd eller andra fysiska hinder försvåra tillträde till klotterutsatta områden.

  • Att som fastighetsägare snabbt ta bort klotter så fort det upptäcks kan avskräcka klottrare genom att minska deras synlighet och belöna deras ansträngningar mindre.

Kontakta oss