vakuumsug, även kallat torrsug på plats hos kund

Effektiv grävsugning för de svåra jobben

Behöver du hjälp med att gräva på en plats där det är svårt eller omöjligt att gräva med en traditionell grävmaskin? Med hjälp av en grävsug – en maskin som kan schakta stora mängder i svåra miljöer – kommer jobbet att kunna utföras på ett smidigt och effektivt sätt.

Välkommen att kontakta oss – vi utför arbeten med grävsug i Stockholm, Eskilstuna, Örebro och Västerås.

Grävsug – en effektiv maskin vid schaktning

Grävsugen har många användningsområden. Den är perfekt för markarbeten vid anläggning av fiberkabel samt vatten- och avloppsledningar, där precisionen är extra viktig. En grävsug passar dessutom perfekt för sanering av förorenade områden, då den kan suga upp förorenade, miljöfarliga och giftiga material utan att de sprids vidare. Grävsugen är dessutom mycket effektiv när det handlar om att rengöra och underhålla industriområden, gruvor och fabriker.

Grävsugen är helt enkelt en extremt effektiv och flexibel maskin med stora fördelar jämfört med andra traditionella grävmetoder. Vi erbjuder tjänster med grävsug i Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Västerås och andra orter i Mälardalen och Mellansverige.

Många användningsområden

Med våra tjänster inom grävsugning får du tillgång till en väl utarbetad metod för att ta bort diverse schaktmassor i samband med anläggnings- och byggarbeten. Med vår starka och effektiva grävsug kan vi gräva ur hus, källare, torpargrunder och krypgrunder, samt också grävsuga runt kablar, ledningar, rör och trädrötter. Vi utför tjänster i Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Örebro och närliggande orter.

Med hjälp av grävsug sparar ni både arbetsinsats och pengar vid en schaktning. Materialet kan snabbt förflyttas ut genom en slang utan att hus och trädgård tar skada.

Vi har lång erfarenhet och kapacitet så är ni i behov av en grävsug hjälper vi gärna till med våra effektiva tjänster.

Grävsug Västerås – en stark och flexibel maskin

En grävsug är en modern, stark och mycket effektiv maskin som har fått stor betydelse i bygg- och anläggningsbranschen. Grävsugen använder kraftfull sugteknik för att snabbt avlägsna material som jord, grus, sand och sten från byggarbetsplatser,

Om man jämför med andra metoder gör grävsugen att det blir möjligt att nå fram till en mer precis och kontrollerad grävning. Risken för skador på installationer under jord minskar, som exempelvis kablar och rör.

En annan stor fördel med att använda grävsug är att den kommer åt att arbeta i trånga och svåråtkomliga områden där traditionella grävmaskiner inte kommer åt. Denna flexibilitet gör att den är ovärderlig inom stadsprojekt och andra utrymmen där det är trångt.

vakuumsug

Grävsug Örebro, Västerås, Eskilstuna och Stockholm – fördelar

Kontakta oss