asbestsanering

Att sanera asbest

Säker asbestsanering.

Varje dag konstaterar man asbestfibrer i isoleringar av pannor, behållare, rör, ventilationskanaler m m. Riva ner asbest kan alla göra, men frågan är hur och med vilken kompetens? En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen utan alla som vistas i lokalen för mycket stora hälsorisker.

I föreskrifterna står att arbetsplatsen ska vara avskärmad, detta för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkringliggande lokaler. För att klara av detta har vi utvecklat ett system som i korthet betyder att vi skapar ett undertryck i den del av lokalen där vi utför asbestsanering.

 • Vår välutbildade personal bär naturligtvis erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång arbetsplatsen lämnas. Säkrare än så här kan inte asbestsanering utföras.

Asbest

Var finns asbest?

Asbest är en naturlig mineralfiber som tidigare användes i en rad olika byggnads- och industriella material på grund av dess starka och brandsäkra egenskaper. Men på grund av dess hälsorisker, inklusive lungsjukdomar och cancer, har användningen av asbest minskat eller förbjudits i många länder.

Asbest kan finnas på olika platser, inklusive:

 • Byggnader: Asbest användes ofta i byggmaterial som golvplattor, isolering, cementprodukter, rörisolering, fönsterkitt och brandväggar.

 • Fordon: Äldre fordon, särskilt bilar tillverkade före 2003, kan ha asbest i bromsbelägg, packningar och kopplingar.
 • Industrianläggningar: Asbest användes i många industrier för att skydda mot värme och brand, såsom pappers- och pappersmassaindustrin, elverk, stålverk och oljeplattformar.
 • Skolor och offentliga byggnader: Äldre skolbyggnader och offentliga byggnader kan ha asbesthaltiga material i tak, golv, rör och isolering.

Vi genomför säker asbestsanering i din fastighet.

Att avgöra om det finns asbest i din fastighet kräver vanligtvis en professionell asbestutvärdering och provtagning av kvalificerade experter.

Om din fastighet är relativt ny, kanske du inte har asbest, eftersom det har varit förbjudet i många byggnadsmaterial sedan 1980-talet. Men om fastigheten byggdes före detta år är det bäst att rådgöra med en auktoriserad asbestutvärderare för att fastställa om asbest finns och vilka åtgärder som krävs för säker hantering eller sanering.

Kom ihåg att om du misstänker att asbest kan finnas i din fastighet, bör du inte försöka ta prover själv, eftersom det kan vara farligt att hantera asbest utan rätt utrustning och kunskap. Kontakta istället oss för asbestutvärdering och sanering. Vi hjälper dig med en noggrann utvärdering och vid behov genomför säker sanering för att minska riskerna för exponering och hälsoproblem.

Kort information om

Eternittak.

Den enda rätta lösningen om du har ett eternittak är att riva det och lägga nytt. Att bygga in det är en dålig lösning som kanske tilltalar den mindre kloke, men som ger fortsatta problem med asbest.

 • Risken för nya hål, skadade plattor, fukt och åldrande gör att problemet finns kvar och tickar.
 • Man kan emellanåt höra byggare som föreslår inbyggnad, ofta beroende på okunskap. En saneringsinsats behövs för att få bort eterniten innan du lägger nytt.
 • Kontakta oss så berättar vi mer.
sanering asbest eternittak

Det är viktigt att notera att asbest inte utgör en omedelbar fara:

 • om det är i god kondition och inte störs.
 • Men om asbestmaterial blir skadade, försämrade eller bearbetade på något sätt, kan det frigöra asbestfibrer i luften, vilket kan utgöra en hälsorisk om de inandas.
 • Det är viktigt att komma ihåg att amatörmässig hantering eller sanering av asbest kan vara farlig och olaglig. Om du misstänker att det kan finnas asbest i ditt hem eller arbetsplats, är det bäst att anlita en certifierad asbestsaneringsfirma för att undersöka och, om nödvändigt, ta bort asbesten på ett säkert sätt för att minimera riskerna för exponering.

Kontakta oss