Behöver du hjälp med sanering?

Vi  kan många gånger sanera utan att störa din pågående verksamhet. Vill du slippa kostsamma driftstopp så är vi din partner. Arbetet kan även utföras under den tid du och din personal inte är närvarande. Vi rengör, röjer och sanerar det mesta. Industrisanering, asbest, skador, bränder, olja, kemikalier, avlopp och klotter.

sanering

Saneringsföretag

Ledande saneringföretag.

Vår samlade erfarenhet av uförda saneringsjobb gör oss till ett av Sveriges ledande saneringsföretag.

Vi har en imponerande samlad erfarenhetsbank genom vår personal och tack vare moderna maskiner och verktyg utför vi allt inom sanering.

Vårt huvudkontor finns i Kvicksund mellan Eskilstuna och Västerås, men vi har dessutom flera säljkontor. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra saneringsuppdrag eller om du vill få en offert på ett arbete. Vi har jourverksamhet dygnet runt för vissa av våra tjänster.

Vi sanerar allt överallt såsom industri, skade, asbest, pcb, brand, fukt och vatten. Samt kem- och oljesanering.

Våra tjänster

Vi utför mer än sanering.

asbestsanering

Asbestsanering ställer högsta  möjliga kvalitetskrav på personal och teknisk utrustning.

Skadesanering handlar om att rädda värden och snabbt komma tillbaka i produktion.

pcb sanering

PCB är ett miljögift som påverkar både djur och människor. Vi befriar dina byggnader från PCB.

personal sanering

Sanering av olja och andra oljebaserade produkter.

klottersanering

Klotter, fint eller fult? Ett växande problem för många fastighetsägare. Vi tar bort det.

vakuumsugning-och-torrsugning

Med världens största dammsugare kan vi suga och blåsa det mesta.

ang-och-hogtryckstvatt

Effektiv och skonsam rengöring med ång- och högtryckstvätt.

Taktvätt och takrengöring

När naturen börjar tränga på och dina fasader och tak börjar grönska.

Avlopp-och-stamspolning

Spola rör och ledningar regelbudet så ökar du livslängden.

lösullsisolering vind

En välisolerad vind kan spara upp till 25 % av dina värmekostnader.

kemikaliesanering

Kemikaliesanering är nästan alltid akut och kräver extrem noggrannhet.

betongslipning

Vi slipar sten- och betonggolv i alla fastigheter.

sanering hos kund

Kunduppdrag

Med världens bästa personal är ingenting omöjligt.

Ett av alla uppdrag är att hjälpa ytterligare en ny kund med bortforsling av makadam. Vår personal har samlad erfarenhet och använder moderna verktyg i sitt dagliga arbete för att kunna utföra sanering åt våra kunder.

Vi arbetar med att kontinuerligt vidareutbilda vår personal för att de ska inneha de certifikat och behörigheter som behövs för att kunna bidra med ett säkert och kvalitetsmässigt väl utfört uppdrag.

Industrisanering i Södermanland AB

Fullserviceföretag inom sanering

Vi genomför hundratals saneringsuppdrag inom bygg- och industrisektorn samt till stat, kommun och landsting. Vårt huvudkontor finns i Kvicksund mellan Eskilstuna och Västerås och har kontor runt om i Sverige om det är någonting du vill veta eller om du vill få en offert på ett arbete.

Våra sanerare

Välutbildad personal.

Våra anställda sanerare har mångårig erfarenhet inom sitt yrkesområde.

De arbeten som utförs inom vårt yrkesområde är ofta i besvärliga och krävande miljöer. Detta ställer stora krav på vår personal både att rätt arbetsmetoder och att rätt skyddsutrustning används vid sanering.

  • Kompetens och erfarenhet krävs för att kunna ta fram rätt metod som är bäst anpassad efter uppdragets behov för att ge våra uppdragsgivare en helhetslösning som är den bästa ur såväl praktiskt som ekonomiskt.

personal sanering

Kontakta oss

Våra kontor

Industrisanering i Södermanland

Huvudkontor
Tumbovägen 30
640 45 Kvicksund

Industrisanering Örebro

Skottvägen 5
703 69 Örebro

Skövde
Sanering AB

Bäckaskogsvägen 6
541 34 Skövde
Webb: www.skovdesanering.se

Industrisanering Stockholm

Säljkontor

Industrisanering Västerås

Säljkontor

Industrisanering Uppsala

Säljkontor

Industrisanering Linköping

Säljkontor

Industrisanering Norrköping

Säljkontor

Industrisanering Arboga

Säljkontor

Industrisanering Jönköping

Säljkontor

Våra maskiner

Kraftfulla maskiner.

Vi har en väldigt bred och kraftfull maskinpark i händerna på kompetenta medarbetare. Allt för att kunden ska få en så effektiv hjälp som möjligt.