vakuumsug, även kallat torrsug på plats hos kund

Vi suger och blåser vått som torrt.

Vakuumsug & torrsug

Med en av världens största dammsugare kan vi erbjuda sug- och blåsteknik för alla tänkbara uppdrag. Bara fantasin sätter gränserna. Den enda begränsning vi ännu kunnat komma på är tjockleken på slangarna, 150 mm – 200 mm.

Våra maskiner står för en enorm kapacitet och kraft vi kan därför erbjuda dig hjälp med damm, slam och allt däremellan.

En vakuumsug och torrsug är två olika typer av industriella sugsystem som används för att hantera och avlägsna olika typer av material och föroreningar.

En vakuumsug är en anordning som använder vakuumteknik

för att suga upp material och partiklar genom att skapa ett undertryck i ett rör eller ett slangsugsystem. Denna typ av sugsystem används ofta för att hantera torra material och partiklar, inklusive damm, smuts, spill, spannmål, pulver och andra lösa material. Företag inom olika branscher kan dra nytta av vakuumsugsystem på följande sätt:

Sanering och rengöring: Vakuumsug används för att rengöra arbetsplatser, maskiner och utrustning genom att effektivt suga upp damm och smuts.

Materialhantering: Inom jordbruket, byggbranschen eller industrisektorn kan vakuumsug användas för att hantera bulkmaterial, spån och flytta pulver.

Återvinning: I återvinningsindustrin kan vakuumsug användas för att samla in återvinningsbart material, som papper, plast eller metall, för vidare behandling.

Anlita oss

Inom industrin är vi ofta anlitade för tömning av silos, cisterner, pannor och liknande. Vi kommer åt att suga i mycket trånga och svårtillgängliga utrymmen då slangarna kan kopplas samman till en längd av 150 meter.

Våra saneringsuppdrag

Kvalitet, effektivitet och miljövänlighet

I alla saneringsuppdrag står vi för kvalitet, effektivitet och miljövänlighet vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar för dig. Vi jobbar effektivt på de tider då lokalerna inte utnyttjas till annat. Vi filtrerar all luft två gånger innan den släpps tillbaka ut vilket medför att allt miljöfarligt hamnar i våra filter för att senare tas om hand på ett professionellt sätt på rätt ställe.

  • Kontakta oss så berättar vi mer.
vakuumsug

Kontakta oss