oljesanering vid oljeutsläpp

Sanering

Snabb oljesanering vid oljeutsläpp förhindrar långvariga skador

En professionell oljesanering måste göras så snabbt som möjligt! Vi har stor erfarenhet av att sanera utsläpp av olja, och andra oljebaserade produkter.

Vi rengör och sanerar även oljecisterner, behållare, maskiner och utrustning samt oljeförorenat vatten och mark. Vi samverkar och koordinerar med miljökontor, försäkringsbolag och Räddningsverket vid större utsläpp.

Att sanera olja

Vi specialiserar oss på att rengöra och avlägsna oljespill och föroreningar från mark och vattenmiljöer, på ett säkert och effektivt sätt. Vid oljesanering kan vi utföra följande:

  • Uppsamling av olja från marken eller vattnet där oljespillet har inträffat.
  • Separering och avskiljning av oljan från vattnet eller andra föroreningar.

  • Sanering av mark om oljespillet har påverkat marken genom att tränga in i jorden.

  • Transport och avfallshantering efter att oljan har samlats upp och separerats, ansvarar vi för att transportera den använda oljan till en säker och godkänd avfallsanläggning för lämplig hantering och bortskaffande.

  • Vid oljesanering följer vi de riktlinjer och lagar som fastställts för att minimera miljöpåverkan och säkerställa att oljesaneringen utförs på ett säkert och hållbart sätt.

Jourverksamhet för sanering av olja och andra oljebaserade produkter

  • Vi kan rycka ut med kort varsel om det är akuta utsläpp och även göra planerade underhåll och genomgångar med provtagningar av mark och vatten.

Kontakta oss