avloppsspolning och stamspolning

Akut eller förebyggande

Avloppsspolning och stamspolning

Ring oss när det rinner undan sakta eller när det är stopp. Vi högtrycksspolar avloppen med vanligt vatten. Smuts, beläggningar och avlagringar spolas bort och vi avlägsnar det som förorsakar stopp.

Gör spolning till en del av underhållet

Genom att göra regelbundna spolningar av dina stammar så förlänger du livslängden och slipper akuta stopp och skador. Med hjälp av en inspektionskamera kan vi upptäcka skador, sprickor, läckage och föremål som fastnat.
För att undvika problem bör du låta spola rör och stammar vart femte år. Det förhindrar att rören täpps igen av rost och beläggningar.

Kontakta oss