Lösullsisolering Stockholm

Isolera med lösull

Lösullsisolering

Lösullsisolering är en snabb, enkel, effektiv och energibesparande åtgärd utan stora ingrepp i din fastighet. Tilläggsisolera din vind med lösull och det gör underverk mot dyra uppvärmningskostnader! Att tilläggsisolera med lösull på vindsbjälklag är den vanligaste och den mest effektiva metoden som finns idag.

  • Vi suger ut gammal isolering och blåser in ny lösull. Ett jämnare och behagligare inomhusklimat får du på köpet som dessutom är miljövänligt.

Lösullsisolering sänker dina uppvärmningskostnader

Med en korrekt utförd tilläggsiolering kan du sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 25 % vilket också bidrar till att höja värdet på din fastighet. Störst effekt uppnår du genom att isolera vindsbjälklagret eftersom värmen stiger uppåt.

  • Hör gärna av dig för en besparingskalkyl eller ett förutsättningslöst samtal

Fördelar att isolera med lösull

Att isolera med lösull har flera fördelar, vilket gör det till en populär metod för att förbättra energieffektiviteten och komforten i byggnader. Här är några av de främsta fördelarna med att använda lösullsisolering:

  • Lösullsisolering är energieffektiv vilket innebär att den effektivt minskar värmeöverföringen genom byggnadens väggar, tak och golv. Detta leder till en mer stabil inomhustemperatur och minskad användning av uppvärmning och kylningssystem, vilket i sin tur sänker energikostnaderna.

  • Lösull har även förmågan att minska ljudöverföring mellan olika rum och från utomhusområden. Genom att minska ljudintrång skapas en tystare och mer behaglig inomhusmiljö.

  • Lösullsisolering appliceras som en lös massa, vilket gör att det kan komma åt trånga utrymmen och fylla ut eventuella luckor och sprickor. Det bidrar till att skapa en lufttät barriär som minskar värmeläckage och förhindrar oönskat drag.

  • Vissa typer av lösullsisolering har även brandhämmande egenskaper, vilket kan bidra till att förhindra snabb spridning av eld i byggnaden.

  • Många lösullsisoleringar är tillverkade av återvunnet material, vilket minskar mängden avfall och är mer miljövänligt än vissa andra isoleringsmaterial.

  • Lösullsisolering är relativt enkel att installera och anpassa till olika utrymmen. Detta gör det till ett praktiskt val för både nybyggnation och renoveringar.

  • Lösullsisolering är ofta mindre attraktiv för skadedjur och mögel än andra isoleringsmaterial, vilket bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö.

  • Att isolera med lösull är en kostnadseffektiv och effektiv metod för att förbättra energieffektiviteten, ljudisoleringen och komforten i byggnader, samtidigt som den ger andra positiva egenskaper såsom lufttätning och motstånd mot skadedjur och mögel.

Kontakta oss