torrsugning, vakuumsugning västerås, örebro, eskilstuna

Torrsugning i Västerås som förenklar ditt bygge

Är du i behov av att få bort stora mängder material från exempelvis ett bygge eller en renovering? Med hjälp av en riktigt stor dammsugare kan vi erbjuda vakuumsugning för de flesta tänkbara uppdrag i Eskilstuna, Örebro, Västerås och närliggande orter.

Våra maskiner har en fantastisk kapacitet och vi kan därför hjälpa till med att duga damm, slam och det mesta däremellan, bland annat:

 • Makadam
 • Isolering
 • Trossbotten
 • Takshingel
 • Grus
 • Schakt
 • Slam
 • Vatten
 • Spannmål
 • Kutterspån.

Välkommen att kontakta oss för snabb, effektiv och skonsam vakuumsugning eller torrsugning i Eskilstuna, Västerås och Örebro!

Vakuumsugning Eskilstuna – en effektiv och smidig teknik

Vakuumsugning är en teknik som används för att avlägsna damm, smuts och andra partiklar från olika ytor genom att skapa en kraftig luftström som suger upp och fångar upp föroreningar. Det är vanligt att använda vakuumsugning i industriella miljöer, byggarbetsplatser, och även för rengöring av olika typer av golv, inklusive mattor och textilier.

Vi kan erbjuda vakuumsugning inom flera olika områden, till exempel industristädning, städning av kommersiella fastigheter, eller specialiserad rengöring av specifika ytor.Vi kan också erbjuda olika typer av utrustning och tekniker för att möta olika behov.

Torrsugning Örebro – steg för steg

Förberedelse.

Ta bort lösa föroreningar och se till att alla material som ska sugas upp är torra och fasta.

Anslutning av utrustning.

Dags att ansluta utrustningen som behövs för torrsugning, bland annat sugslang, sugpistol, en behållare för uppsamlade ämnen och eventuellt en kompressor. Kontrollera att alla delar är korrekt anslutna.

Skapa ett vakuum.

Nu är det dags att skapa vakuumet som behövs för torrsugningen. Skapa ett vakuum genom att rikta sugkraften mot den yta som ska rengöras.

Avlägsna föroreningar.

Med vakuumet kan du nu börja avlägsna föroreningar från ytan eller materialet. Rikta sugpistolen mot området och ta bort smuts, damm och annat skräp.

Uppsamlingsbehållare.

Alla föroreningar samlas upp i en behållare. Se till att behållaren är tom innan du börjar torrsugningsprocessen och töm när den fylls.

Välkommen att kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för torrsugning i Västerås, Örebro och Eskilstuna

Torrsugning Västerås, Eskilstuna & Örebro – några användningsområden

Några områden där torrsugning fungerar utmärkt:

 • Sanering och rengöring. Torrsugning är utmärkt för att rengöra arbetsplatser, maskiner med mera för att effektivt suga upp damm och smuts.
 • Materialhantering inom bland annat jordbruk, byggbranschen och industrin.
 • Återvinning. Torrsugning kan användas för att samla in material som papper, plast och metall innan det transporteras bort för vidare behandling.
vakuumsug

Vakuumsugning Örebro – några fördelar

Skapar en renare arbetsmiljö

Genom att ta bort luften från ett utrymme kan man undvika ansamling av damm och smuts, vilket är vanligt vid traditionell städning. Detta innebär också att det finns mindre risk för allergener och andra föroreningar i arbetsmiljön.

Effektivare rengöring

Eftersom luften är borttagen från utrymmet, kan damm och smuts sugas upp på ett bättre sätt, vilket gör att man inte behöver använda lika mycket kraft eller rengöringsmedel. Detta sparar både tid och pengar.

Minskar risken för skador

Vakuumsugning är säkert eftersom man undviker att manuellt behöva lyfta tunga föremål eller använda farliga kemikalier. Detta minskar risken för skador och gör det till ett mer hållbart alternativ för både arbetsmiljön och miljön i stort.

Skonsamt mot ytor

Traditionell städning kan ibland orsaka skador på ytor, till exempel genom att använda hårda borstar eller starka kemikalier. Med vakuumsugning behöver man inte använda samma kraft och slipper därmed riskera att förstöra ytor. Detta är särskilt viktigt vid städning av ömtåliga material som till exempel trä, marmor eller glas.

Miljövänligt alternativ

Vakuumsugning är också ett mer miljövänligt alternativ till traditionell städning. Genom att använda mindre kemikalier och minska mängden vatten som används, bidrar det till att minska den negativa miljöpåverkan. Dessutom är vakuumsugning en effektiv metod för återvinning av material som kan samlas upp under städprocessen.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för vakuumsugning i Eskilstuna, Västerås och Örebro.

Kontakta oss