Asbestsanering Örebro

Vi tar bort asbest i din byggnad

Bor du i ett äldre hus och misstänker att det finns asbest i väggar eller tak? Eller äger du en hyresfastighet, industrilokal eller liknande byggnad som behöver en asbestsanering?

Välkommen att kontakta oss – vi arbetar med asbestsanering i Örebro med omnejd. Vi har den kompetens och erfarenhet som behövs för att göra din fastighet fri från det cancerframkallande ämnet, som trots att det är förbjudet 80-talet fortfarande finns i många svenska hus.

Asbestsanering är ett av våra viktigaste verksamhetsområden. Damm från asbest får absolut inte spridas bland människor då det aldrig lämnar kroppen och kan orsaka långvarigt lidande.

Asbestsanering Örebro – steg för steg

  • Riskbedömning. Vi använder oss av professionell utrustning för att säkerställa att vi får en korrekt analys av eventuell förekomst av asbest.

  • Hantering och provtagning. Beroende på vilken typ av asbest som hittats, vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att asbesten hanteras på ett säkert sätt.

  • Planering och tillstånd. Innan arbetet påbörjas upprättar vi en detaljerad plan för asbestsaneringen och ansöker även om nödvändiga tillstånd från myndigheter.

  • Sanering. Vårt team saneringsarbetare använder sig professionell utrustning för att ta bort allt asbest på ett säkert sätt.

  • Avfallshantering. Vi ser till att följa alla lagstadgade regler och riktlinjer för en korrekt hantering av asbestavfallet.

Säker asbestsanering

Vi erbjuder säker och effektiv asbestsanering i hus och lägenheter i Örebro. Asbest i bostaden innebär alltid en potentiell hälsorisk. Vi säger potentiell, eftersom asbest inte utgör något hot mot din hälsa så länge det sitter fast och är inkapslat. Det är när man bearbetar materialet som innehåller asbest som asbestdamm frigörs och lätt kan andas in.

Vi erbjuder asbestsanering Örebro med omnejd.Hos oss får du en professionell och säker asbestsanering som gör ditt hus helt fritt från de hälsorisker som förknippas med asbest.

Välkommen att kontakta oss för en säker och effektiv asbestsanering.

Vanligt i hus fram till 1980-talet?

Asbest förbjöds i Sverige 1982, men fram till dess användes det flitigt inom husbyggnation och även vid tillverkning av byggmaterial. Bor du i ett hus byggt tidigare än 80-talet finns därför ganska stor risk att det finns asbest i det. Ur en byggnadsteknisk aspekt finns inget att anmärka på detta, huset håller antagligen mycket god byggkvalitet.

Däremot finns en stor risk att du vid en renovering eller ombyggnad frigör asbestdamm som inverkar negativt på din boendemiljö. Därför bör du låta undersöka om det förekommer asbest i huset du bor i, oavsett om du bor i lägenhet eller villa.

sanering asbest eternittak

Hur vet jag om det finns asbest i mitt hus?

Om du bor i ett hus byggt före mitten av 80-talet och vill ta reda på om det finns asbest inbyggt i det, kontakta oss så kan vi göra en inspektion av din bostad. Ofta kan vi se direkt bara genom att se oss omkring i ditt hus eller lägenhet om det finns material som innehåller asbest, och vi kan då tillsammans göra upp en plan för hur en sanering ska ske på bästa sätt. Att utföra en asbestsanering är alltid bra, eftersom det garanterar att varken du och din familj, eller framtida boende i huset, riskerar att bli sjuka.

Välkommen att kontakta oss för en effektiv och säker asbestsanering i Örebro.

Kontakta oss