Asbestsanering Örebro

Vi sanerar din fastighet från asbest

Misstänker du att det finns asbest i väggar eller tak på ditt hus? Eller äger du en fastighet, som är i behov av asbestsanering?

Välkommen att kontakta oss på Industrisanering i Södermanland – vi arbetar med asbestsanering i Eskilstuna med närområde. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att göra din fastighet fri från asbest, som trots att det är förbjudet sedan 80-talet fortfarande finns i många svenska byggnader.

Det är viktigt att notera att asbestsanering endast bör utföras av licensierade och kvalificerade yrkespersoner för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert. Ytterligare specifika krav och procedurer kan gälla beroende på lokal lagstiftning och bestämmelser.

Vi har de utbildningar och certifieringar som behövs för att utföra en kompetent asbestsanering i Eskilstuna. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Därför är det viktigt att sanera asbest

Riskbedömning och planering:

En grundlig riskbedömning görs för att fastställa omfattningen av asbestförekomsten och vilka risker som är förknippade med den.

Förberedelse:

Området där saneringen ska utföras stängs av och säkras. Tydliga varningar och skyltar placeras för att förhindra obehörig åtkomst.

Luftövervakning och avstängning av ventilation

Luftövervakningssystem installeras för att övervaka nivåerna av asbestfibrer. Ventilationssystemet stängs av för att förhindra spridning av asbestfibrer till andra delar av byggnaden.

Avlägsnande av asbestmaterial:

Asbestmaterialet avlägsnas försiktigt genom att skäras, brytas eller demonteras beroende på det specifika materialet.

Avfallshantering

Asbestavfallet transporteras och deponeras på ett godkänt sätt enligt lokala bestämmelser och lagar.

Dokumentation och rapportering:

All information om saneringen dokumenteras och inrapporteras.

  • Hälsoeffekter. Exponering för asbestfibrer kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa som lungsjukdomar som asbestos, lungcancer och mesoteliom.

  • Lagkrav och regelverk. Många länder och regioner har infört stränga lagar och regler för hantering och sanering av asbest på grund av dess farliga natur. Genom att följa dessa regler kan man undvika juridiska påföljder och böter.

  • Fastighetsvärde. Sanering av asbest kan öka fastighetsvärdet och förbättra dess renommé. Människor är allt mer medvetna om hälsoriskerna med asbest, och en asbestfri fastighet kan vara mer attraktiv på marknaden.

  • Miljöskydd. Asbest kan utgöra en miljörisk om det inte hanteras och saneras korrekt. Genom att genomföra en noggrann och professionell asbestsanering minskas risken för förorening och skador på miljön.

Asbestsanering Eskilstuna med lång erfarenhet

Vi har arbetat med asbestsanering sedan starten. Under åren har vi utfört saneringar av många typer av byggnader och har därmed fått en bred erfarenhet inom området. Våra erfarna och certifierade experter vet exakt hur man hanterar asbestsanering på bästa sätt och vi är fullt utrustade med den senaste tekniken.

Vårt team består av engagerade och erfarna medarbetare som är specialiserade inom asbestsanering. Vi har genomgått omfattande utbildning och är väl insatta i de senaste riktlinjerna och förfarandena för att garantera säkerhet och kvalitet.

Välkommen att kontakta oss för asbestsanering i Eskilstuna – du kommer inte att ångra dig!

sanering asbest eternittak

Asbestsanering Eskilstuna – steg för steg

Riskbedömning och planering:

En grundlig riskbedömning görs för att fastställa omfattningen av asbestförekomsten och vilka risker som är förknippade med den.

Förberedelse:

Området där saneringen ska utföras stängs av och säkras. Tydliga varningar och skyltar placeras för att förhindra obehörig åtkomst.

Luftövervakning och avstängning av ventilation

Luftövervakningssystem installeras för att övervaka nivåerna av asbestfibrer. Ventilationssystemet stängs av för att förhindra spridning av asbestfibrer till andra delar av byggnaden.

Avlägsnande av asbestmaterial:

Asbestmaterialet avlägsnas försiktigt genom att skäras, brytas eller demonteras beroende på det specifika materialet.

Avfallshantering

Asbestavfallet transporteras och deponeras på ett godkänt sätt enligt lokala bestämmelser och lagar.
Dokumentation och rapportering:
All information om saneringen dokumenteras och inrapporteras.

Kontakta oss