torrsugning stockholm

Ett smidigt sätt att tömma ytor på mycket material

Har du stora mängder material som behöver förflyttas eller sugas ut? Vi är redo att hjälpa dig med torrsugning i Stockholm! Torrsugning är ett smidigt och effektivt sätt att tömma krypgrunder, vindar och andra utrymmen där det är svårt att komma åt. Med torrsugning flyttar du material effektivt och dammfritt.

Notera att trots att det kallas torrsugning kan man även förflytta blöta material och man kan även blåsa ut material med maskinerna. Välkommen att kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för torrsugning i Stockholm. En smidig och effektiv metod att flytta stora mängder material.

Effektivt arbete med stor dammsugare

Med hjälp av en stor dammsugare kan vi suga ut och blåsa en rad material som makadam, isolering, trossbotten, takshingel, grus, slam, vatten, spannmål, kutterspån med mera.

Våra maskiner har en enorm kapacitet och vi kan därmed hjälpa dig med torrsugning av riktigt stora mängder material som du vill bli av med. Den enda begränsningen är storleken på slangarna som är på 150-200 millimeter.

Några områden där torrsugning fungerar utmärkt:

  • Sanering och rengöring. Torrsugning är utmärkt för att rengöra arbetsplatser, maskiner med mera för att effektivt suga upp damm och smuts.
  • Materialhantering inom bland annat jordbruk, byggbranschen och industrin.
  • Återvinning. Torrsugning kan användas för att samla in material som papper, plast och metall innan det transporteras bort för vidare behandling.

Torrsugning Stockholm – många fördelar

Med hjälp av torrsugning blir hanteringen av materialet som ska tas bort helt slutet. Det innebär att risken för att det hamnar damm och andra hälsovådliga partiklar i luften är väldigt liten. Det gör att torrsugning fungerar vid svåra projekt som saneringar, men då måste sugen förses med specialfilter. Torrsugning har dessutom flera andra användningsområden, bland annat att suga fram rör och ledningar på platser där det kan vara riskabelt att gräva.

Torrsugning kan även med fördel användas vid förflyttning av sand, grus, isolering och en hel del andra material. Man suger helt enkelt upp det material man vill förflytta och blåser sedan ut det där man ska ha det. Vanliga exempel på det är att man behöver byta singel på ett tak eller lägga ny isolering på en vind.

vakuumsug

Kontakta oss