sanering Stockholm asbest

Kompetent hjälp inom sanering

Välkommen till Industrisanering i Södermanland – ett ledande företag inom sanering i Stockholm. Våra medarbetare är erfarna och kunniga inom alla former av sanering och arbetar alltid med de bästa och modernaste maskinerna och verktygen.

Vi sanerar inom såväl industri som bygg och tar hand om bland annat skador, asbest, pcb, brand, fukt och vatten. Samt även svåra uppdrag som kemikalie- och oljesanering.

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du är i behov av sanering i Stockholm eller om du vill veta mer om våra tjänster.

Sanering Stockholm – våra tjänster

Asbest

Om asbest inte hanteras korrekt kan det frigöras i luften och orsaka allvarliga hälsoproblem för människor som utsätts för det. Vårt team av erfarna asbestsanerare är utbildade och certifierade för att kunna sanera asbest på ett säkert och effektivt sätt. Vi följer strikta säkerhetsprotokoll och använder specialutrustning för att minimera risken för exponering av asbest. Läs mer om asbestsanering i Stockholm!

Skadesanering

Vi är erfarna inom sanering av olika typer av skador, såsom brand-, vatten- och mögelskador. Vi har arbetat med både privatpersoner och företag i hela Sverige, vilket har gett oss bred erfarenhet och kunskap om olika typer av skadehantering.

PCB

Vi hjälper till att identifiera och ta bort potentiellt farliga PCB-föroreningar från en mängd olika miljöer. Vårt team består av erfarna experter inom området och vi har genom åren hjälpt många kunder att lösa sina PCB-relaterade problem på ett effektivt och hållbart sätt.

Kemikalier

Vi är specialister inom sanering av kemikalier och erbjuder en rad tjänster som hjälper våra kunder att hantera och eliminera farliga kemikalier på ett säkert sätt. Läs mer om kemikaliesanering i Stockholm!

Oljesanering

Vi har stor erfarenhet av att sanera utsläpp av olja, och andra oljebaserade produkter. Vi har modern utrustning och välutbildad personal som är redo att agera vid eventuella olyckor eller utsläpp. Vårt mål är att minimera skadorna på miljön och vi använder de mest miljövänliga metoderna för sanering.

Klotter

Vi arbetar med en rad olika tekniker och metoder för att effektivt ta bort klotter från olika ytor. Vårt team består av erfarna och välutbildade saneringsproffs som är utrustade med den senaste tekniken och utrustningen för att utföra en noggrann och skonsam klottersanering.

Vi erbjuder

Full service inom sanering

Vi har genom åren utfört en stor mängd uppdrag inom sanering, främst för bygg- och industrisektorn, men även gjort saneringar för det allmänna.

Viktigt att veta är att vi kan utföra sanering utan att störa pågående verksamhet, perfekt om du vill slippa driftstopp. Vi kan även sanera när du och din personal inte är på plats i lokalerna.
Våra saneringsproffs är välutbildade och mångårig erfarenhet inom sina respektive arbetsområden. Vi har kapacitet och erfarenhet att arbeta i besvärliga och krävande områden. Detta ställer höga krav på oss både vad gäller arbetsmetoder och rätt skyddsutrustning.

  • Vi följer gällande säkerhetsföreskrifter

  • Avlägsnar farligt material som samlas in och forslas till säker slutförvaring.

  • Riskerna med att det farliga avfallet läcker ut i naturen är så allvarliga att en bristfällig sanering faktiskt är sämre än att man inte sanerar alls.

  • Vi följer alltid branschens olika regler för sanering och vi ser till att det inte finns några farliga ämnen kvar i byggnaden när vi är klara.

sanering av klotter i Stockholm

Personalen – vår viktigaste tillgång

Sanering är ofta ett hälsovådligt arbete, och eftersom vi alltid är måna om att vår personal arbetar vi under förhållanden som är så säkra som möjligt. Vår personal går därför regelbundet på fortbildning och vi ser till att alla som arbetar med sanering av asbest och PCB har koll på hur man utför arbetet på bästa sätt.

All vår personal går även på regelbundna hälsokontroller för att se till att de inte tar skada av arbetet.

Välkommen till oss om din verksamhet är i behov av någon form av sanering i Stockholm – vi hör av oss snarast med ett offertförslag eller mer information om våra tjänster. Vi hjälper dig med allt från lösullsisolering till torrsugning / vakuumsugning.

Kontakta oss