kemikaliesanering Stockholm

Säker kemikaliesanering i Stockholm

Industrisanering i Södermanland är specialiserade på att hantera och utföra saneringar av kemiska ämnen i Stockholm med omnejd. Vi har lång erfarenhet inom branschen och vår målsättning är att erbjuda våra kunder en trygg och miljövänlig saneringsprocess.

Vi har lång erfarenhet av att hantera allt från mindre till stora kemiska utsläpp och olyckor. Vår personal är välutbildade och erfarna specialister som arbetar med de senaste teknikerna och metoderna för att säkerställa en effektiv saneringsprocess.

Vi sanerar bland annat maskiner, tankar, lokaler och yttre miljö som påverkats av kemikalieutsläppet. Avfallet tas om hand på ett säkert sätt och vi ser till att det blir omhändertaget på ett korrekt vis. Utsläppen som vi arbetar med kan vara kemikalier av många olika slag, bland annat kvicksilver, lösningsmedel, gifter, lut, glykol, tryckfärger, oljor, lim, syror, läkemedel med mera.

Kemikaliesanering i alla miljöer i Stockholm

Vi erbjuder ett brett spektrum av kemikaliesaneringstjänster för både företag och privatpersoner i Stockholm med omnejd. Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • Akut sanering. Vi finns tillgängliga dygnet runt för att snabbt och effektivt hantera akuta kemiska utsläpp och olyckor.
  • Planerad sanering. Vi hjälper företag och privatpersoner planera och genomföra en säker och miljövänlig saneringsprocess för kemikalier som inte längre behövs eller är farliga.
  • Sanering av byggnader. Vi utför saneringar av byggnader som har blivit förorenade av kemiska ämnen, antingen genom olyckor eller långvarig användning.
  • Sanering av mark. Vi tar hand om saneringar av markområden där kemiska utsläpp har skett, för att säkerställa en hälsosam miljö för både människor och djur.

Kemikaliesanering Stockholm – fördelar

Kemikaliesanering, även kallad dekontaminering eller avgiftning, är processen att rensa och avlägsna farliga kemikalier från en plats, vilket kan vara nödvändigt vid olyckor, läckage eller föroreningar. Här är fyra fördelar med kemikaliesanering:

Minskad hälsorisk

Kemikaliesanering bidrar till att minska hälsoriskerna för människor och djur som kan vara utsatta för farliga kemikalier. Genom att snabbt och effektivt avlägsna eller neutralisera förorenande ämnen minskar risken för akuta och långsiktiga hälsoproblem.

Skydd för miljön

En effektiv kemikaliesanering är nödvändig för att skydda miljön från skadliga kemikalier. Föroreningar kan påverka mark, vatten och luft, och en snabb sanering minskar risken för långsiktiga miljökonsekvenser, såsom markförlust, vattenförorening och negativa effekter på ekosystemet.

Förhindrande av spridning

Genom att snabbt isolera och sanera områden med farliga kemikalier kan man förhindra att förorening sprids till andra områden. Detta är särskilt viktigt för att undvika att föroreningar når vattentillgångar, vilket kan ha långtgående och svåra konsekvenser.

Återställning av områden

Kemikaliesanering möjliggör återställning av förorenade områden till en säker och användbar status. Detta är viktigt för att återvinna mark och resurser samt för att bevara ekosystemets hälsa och mångfald.

Välkommen att kontakta oss för säker kemikaliesanering i Stockholm.

Kontakta oss