Asbestsanering Västerås

Asbestsanering Västerås – för en trygg och säker miljö

Vårt företag är specialiserat på asbestsanering, vilket är avgörande för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Asbest kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa om det inte hanteras på rätt sätt. Därför är det viktigt att anlita ett professionellt företag som har erfarenhet och kunskap om hur man utför asbestsanering på ett säkert sätt.

Vi har lång erfarenhet av att genomföra asbestsaneringar åt olika typer av kunder, både inom privat och offentlig sektor. Vårt mål är alltid att skapa en trygg miljö för våra kunder genom att ta bort asbesten på ett säkert sätt. Välkommen att kontakta oss idag för asbestsanering i Västerås.

Fördelar med asbestsanering

  • Hälsa. Genom att ta bort all asbest från en byggnad kan man eliminera exponeringen för denna farliga substans och därmed skydda de som vistas i eller arbetar i byggnaden.

  • Värdet på fastigheten. Genom att genomföra en asbestsanering kan man säkerställa att fastigheten är i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar, vilket kan öka dess värde på marknaden.

  • Bättre arbetsmiljö. En annan fördel med asbestsanering är att det kan bidra till en bättre arbetsmiljö. För de som arbetar i eller nära byggnader där asbest finns närvarande, kan det vara en farlig och stressig situation. Genom att genomföra en asbestsanering kan man skapa en säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.

Alltid med säkerheten i fokus

Vi följer strikta riktlinjer och säkerhetsåtgärder för att minimera risken både för våra kunder och vår personal. Vår utbildade personal genomför en noggrann riskbedömning innan saneringen påbörjas, vilket gör att vi kan ta hänsyn till specifika förhållanden och välja den bästa saneringsmetoden för varje enskilt fall.

Vi använder en kombination av olika metoder och utrustning, inklusive luftrenare och specialdesignade skyddsdräkter, för att säkerställa att ingen asbest sprids under saneringsprocessen. Vårt fokus ligger alltid på att minimera miljöpåverkan och skapa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade.

Var finns asbest?

  • Byggnader. Asbest var tidigare ett vanligt förekommande byggmaterial i bland annat golvplattor, isolering, cementprodukter, rörisolering, fönsterkitt och brandväggar.
  • Fordon. Äldre bilar kan ha asbest i exempelvis bromsbelägg, packningar och kopplingar
  • Industri. Asbest användes tidigare i många industrifastigheter som skydd mot värme och brand, såsom pappers- och pappersmassaindustrin, elverk, stålverk och oljeplattformar.
  • Skolor och offentliga byggnader. Även äldre skolbyggnader och offentliga byggnader kan ha asbesthaltiga material i bland annat tak, golv, rör och isolering.
sanering asbest eternittak

Rådgivning och tips

Utöver själva saneringsprocessen erbjuder vi även rådgivning och utbildning till våra kunder för att förebygga framtida asbestrelaterade problem. Vi är ständigt uppdaterade på de senaste säkerhetsåtgärderna och vi strävar alltid efter att ligga i framkant när det kommer till asbestsanering.

Vårt mål är att ge våra kunder en trygg och säker arbetsmiljö genom professionell och pålitlig asbestsanering. Kontakta oss gärna för mer information och för att boka en asbestsanering med vårt erfarna team. Tillsammans kan vi skapa en hälsosam miljö för både nuvarande och framtida generationer.

Leta inte längre – vi är det självklara valet för asbestsanering i Västerås.

Kontakta oss