Asbestsanering Stockholm

Asbestsanering för en bättre inomhusmiljö

Bor du i en gammal bostad eller fastighet finns det en viss risk att det finns asbest kvar i byggnaden. Är du oroad för asbest i din byggnad? Vi kan utföra en besiktning för att kontrollera om det förekommer asbest och i så fall göra en noggrann asbestsanering. Vi utför trygg och säker asbestsanering i Stockholm med omnejd. Vi arbetar effektivt och metodiskt med ett stort säkerhetstänk.

Vår verksamhet fokuserar på asbestsanering och andra tjänster inom sanering och närliggande områden. Vi har lång erfarenhet inom branschen och är specialister på att sanera byggnader från farliga material som kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom asbest. Välkommen att kontakta oss redan idag för en säker asbestsanering i Stockholm.

Asbestsanering – steg för steg

I korthet följer vi dessa steg när vi sanerar asbest i en byggnad.

  • Först utförs en asbestbesiktning för att säkerställa förekomst av det hälsofarliga ämnet.

  • Det är viktigt att göra en anmälan om asbestsanering för tillstånd.

  • Själva asbestsaneringen utförs, inklusive avspärrningar och säkerhetsåtgärder.

  • Korrekt hantering av asbestavfall med emballering och deponering.

Lång erfarenhet inom asbestsanering

Vi har varit verksamma inom asbestsanering sedan företagets grundande. Under åren har vi utfört saneringar av både små och stora byggnader och har därmed fått en bred erfarenhet inom området. Våra certifierade experter vet exakt hur man hanterar asbestsanering på ett säkert sätt och vårt företag är fullt utrustat med den senaste tekniken för att få jobbet gjort på ett effektivt sätt

Vårt team består av engagerade och erfarna medarbetare som är specialiserade inom asbestsanering. Vi har genomgått omfattande utbildning och är väl insatta i de senaste riktlinjerna och förfarandena för att garantera säkerhet och kvalitet. Vi är mycket stolta över vårt team och deras förmåga att hantera alla utmaningar som asbestsanering kan innebära.

Kort information

Vad är asbest?

De flesta känner till asbest och att det kan vara skadligt, men alla är kanske inte helt på det klara med vad asbest egentligen är. Lite förenklat kan man säga att asbest är ett samlingsnamn för olika mineraler, som har det gemensamt att de är långfibriga och kristalliserade. Asbest förekommer i naturen, främst i Nordamerika, Ryssland och södra Afrika, men har använts i byggnader över hela världen.

Detta beror på att asbest har en rad tekniska egenskaper som gör det utmärkt som byggmaterial. Det är hållfast och smidigt, har hög isoleringsförmåga både mot värme och ljud. Dessutom är det mycket brandsäkert och har hög kemisk beständighet.

sanering asbest eternittak

Asbestsanering Stockholm – vanliga frågor

Mycket hälsofarligt vid inandning

När man borrar, sågar, bryter eller på annat sätt gör åverkan på material som innehåller asbest, så släpper det ifrån sig små, små fibrer som bildar ett fint damm. Det finns som sagt olika typer av asbest, men gemensamt för dem alla är att fibrerna, när de andas in och kommer ner i lungorna, kan orsaka andningsbesvär och även svåra sjukdomar som asbestos (dammlunga), lungcancer och så kallad mesoteliom, en annan mycket aggressiv form av cancer.

Om du till exempel gör en renovering eller ombyggnad och släpper loss asbestfibrer, kan de sedan finnas i inandningsluften i din bostad under en mycket lång tid. Därför måste du alltid se till att det görs en asbestsanering om du vill renovera och du misstänker att det finns asbest i din bostad.

Kontakta oss