Ett fullserviceföretag inom sanering

Med stor ödmjukhet vill vi påstå att vår samlade erfarenhet av uförda saneringsjobb gör oss till ett av Sveriges bättre saneringsföretag (om man nu är av den åsikten att kunskap till stor del kommer genom erfarenhet). Vi har i alla fall en imponerande samlad erfarenhetsbank genom vår personal och moderna verktyg att utföra allt i saneringsväg. Välkommen att testa oss.
Vi har många strängar på vår lyra:
  • Specialiserade på asbest och PCB-sanering.
  • Med en av världens största dammsugare till vårat förfogande kan vi flytta mängder av svåråtkomligt material.
  • Effektiv skadesanering vid exempelvis bränder där det gäller att snabbt rädda värden.
  • Högrtryck och ångtvätt för rengöring, klottersanering och avloppsrensning.
Vi är experter på att sanera utan att störa den verksamhet som pågår. Vill du slippa kostsamma driftstopp så är vi din partner. Vi har heller inga problem med att finnas på plats under den tid du och din personal inte är där.
Vi finns på ett flertal platser i landet och kan snabbt vara på plats. Du hittar våra kontakttelefonnummer nedan.
shutterstock_1433065

Välutbildad personal

Våra anställda sanerare har mångårig erfarenhet inom sitt yrkesområde. Vi arbetar med att kontinuerligt vidareutbilda vår personal för att de ska inneha de certifikat och behörigheter som behövs för att kunna bidra med ett säkert och kvalitetsmässigt väl utfört uppdrag.
De arbeten som utförs inom vårt yrkesområde är ofta i besvärliga och krävande miljöer. Detta ställer stora krav på vår personal både att rätt arbetsmetoder och att rätt skyddsutrustning används.
Kompetens och erfarenhet krävs för att kunna ta fram rätt metod som är bäst anpassad efter uppdragets behov för att ge våra uppdragsgivare en helhetslösning som är den bästa ur såväl praktiskt som ekonomiskt.
shutterstock_120727246

Minskad miljöpåverkan
 
Vi har en ständig strävan att minska vår och andras miljöpåverkan genom att använda rätt metoder och verktyg.

Industrisanering ska i sin verksamhet som saneringsföretag verka som en god förebild i sitt miljöarbete gentemot kunder, leverantörer och konkurrenter.
En tydlig miljöhänsyn ska genomsyra vår verksamhet och på detta sätt bidra till en hållbar utveckling med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta uppnår vi genom att:
  • Sortera avfall i vår verksamhet på ett miljöriktigt sätt.
  • Utveckla och effektivisera arbetsmetoder för att bidra till kortare driftstider på maskiner vilket i sin tur leder till minskade utsläpp samt minskad bränsleförbrukning.
  • Utveckla nya verktyg för våra maskiner som minimerar användandet av kemikalier vid rengöringsarbeten och istället använda vatten.
  • I möjligaste mån aktivt arbeta föra att ställa lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva.
  • Öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.