Hoppa direkt till innehåll

Snabb oljesanering förhindrar långvariga skador

Utsläpp av olja och oljeprodukter orsakar stora och långvariga skador på miljön. Därför måste en professionell sanering göras så snabbt som möjligt. Vi har stor erfarenhet av att sanera utsläpp av olja, bensin, diesel och andra oljebaserade produkter. Vi rengör och sanerar även oljecisterner, behållare, maskiner och utrustning samt oljeförorenat vatten och mark. Vi samverkar och koordinerar med miljökontor, försäkringsbolag och Räddningsverket vid större utsläpp.
Vi kan rycka ut med kort varsel om det är akuta utsläpp och även göra planerade underhåll och genomgångar med provtagningar av mark och vatten.