Hoppa direkt till innehåll
Skadesanering handlar om att rädda värden och snabbt komma tillbaka i produktion.

Större värden än du tror kan räddas med snabb skadesanering

En snabbsaneringsinsats gör att skadorna efter, till exempel, en brand eller olycka kan begränsas. Något som kan vara svårt att förstå för den som blickar ut på förödelsen som en brand ställt till med.
Vi har stor erfarenhet av brandsanering och kan hjälpa dig att snabbt återställa din fastighet till ursprungligt skick. Om du någon gång blickat ut över förödelsen efter en brand vet du att det är lätt att tappa modet. Första tanken är kanske att stänga till om eländet i ett par dagar. Tanken är begriplig men onödigt dyr.

Agera snabbt

Efter en brand kan stora värden räddas med ett snabbt agerande. Det är lätt att tro att allting förstörs vid en brand. Så är det oftast inte. Däremot kan väldigt mycket bli förstört i onödan om saneringen dröjer. En snabb isats gör att skadorna kan begränsas, även om branden har orsakat såväl sot och rökskador som vatten och korrosionsskador.
Vi har stor erfarenhet av brandsanering och vet att mycket kan räddas med hjälp av sakkunnig och snabb sanering även om det ser hopplöst ut. Vid en industribrand skyddar vi maskiner från både vatten och korroderande och från brinnande PVC-plast. Datorer och elektronik transporterar vi snabbt bort för akut torkning. Skyndsamt påbörjas sanering av fastigheten inklusive ventilationssystemet. Vi byter också rörisoleringen när så behövs. Här handlar det minst om att få igång produktionen så snart som möjligt. Ett kort produktionsstillestånd gör att skadan inte blir onödigt kostsam.
Snabb sanering vid olyckor förhindrar skadliga utsläpp i vår miljö.

Vi sanerar även bostadsfastigheter

Vid en brand i bostad är de emotionella värdena betydande. Efter förödelsen kan den största lyckan vara att återfå barnens favoritleksaker eller att återse bröllopsbilden som stod i bokhyllan. Därför agerar vi snabbt för att sanera ur försäkringshänseende dyrbara inventarier och inredningar men också för att rädda ljuspunkter i vardagslivet. Den omedelbara insatsen innebär också att återflytt kan ske tidigare, vilket är till allas fördel.