Hoppa direkt till innehåll
Asbestsanering ställer högsta möjliga kvalitetskrav på personal och teknisk utrustning.

Asbestsanering måste göras professionellt

Asbestinventeringen pågår för fullt i vårt land, varje dag konstaterar man asbestfibrer i isoleringar av pannor, behållare, rör, ventilationskanaler m m.
Riva ner kan alla men frågan är hur och med vilken kompetens? En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen utan alla som vistas i lokalen för mycket stora hälsorisker.
"Asbetdammet ska sitta i våra maskiner och inte i dina lungor"
I föreskrifterna står att arbetsplatsen ska vara avskärmad, detta för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkringliggande lokaler. För att klara av detta har vi utvecklat ett system som i korthet betyder att vi skapar ett undertryck i den del av lokalen där vi utför saneringsarbetet. Vår välutbildade personal bär naturligtvis erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång arbetsplatsen lämnas. Säkrare än så här kan inte asbestsanering utföras.....

Kort om eternittak
Den enda rätta lösningen om du har ett eternittak är att riva det och lägga nytt. Att bygga in det är en dålig lösning som kanske tilltalar den mindre kloke, men som ger fortsatta problem med asbest. Risken för nya hål, skadade plattor, fukt och åldrande gör att problemet finns kvar och tickar.
Man kan emellanåt höra byggare som föreslår inbyggnad, ofta beroende på okunskap. En saneringsinsats behövs för att få bort eterniten innan du lägger nytt. Kontakta oss så berättar vi mer.